Smed Beate Stormo (Nordisk Mester 2015) fra Island kursleder nybegynner kurs oktober 2017

Saman med navarsmed Johannes H. Fosse arrangerer eg smikurs.Kursa vert i hovedsak kjørt i Fossesjøsmia (smia til Johannes H. Fosse), med 5-6 deltakarar pr. kurs. Dette er ulike typar som, nybegynnerkurs der ein ikkje treng noko smi erfaring, navarsmikurs der ein bør ha noko erfaring med å smi. Skulle dette være av interesse så ta kontakt på e-post: pmdale@bkkfiber.no

På enkelte kurs inviterer me inn gjestekursholdar. Smed Beate Stormo (Nordisk smedmester 2015) frå Island har hatt 2nybegynner kurs 11.-15.oktober 2017 der eit av kursa var kun for damer. Me håpar å få til eit liknande kurs med Beate Stormo til våren 2018.

 

Beate Stormo tegner og forklarar ved essa

Kursdeltakere i full gang med smiinga. navarsmed Johannes H. Fosse(91) passar på essene

Nysmidde damekniv og sukkerskei i essa

Litt av de deltakarane smidde på kurset med Beate Stormo

"Uten mat og drikke duger smeden ikkje" Sosialt samvær lørdag kveld i Pedersmia